Välj en sida

Behandlas alla ”Gretor” lika?

Behandlas verkligen alla lika i Sverige? Ja det har jag frågat mig länge, länge. Allt sedan den skolskolkande Greta fick ”förstaplats” i de flesta media. Jag frågar mig, vad hade hänt om Greta varit dotter till en landsortsjournalist och en lika hårt...

Straff eller belöning

Den alltmer ökande brottsligheten har Stefan Löfvens regering, tillsammans med polisen, bestämt att man ska bekämpa med god mat och mycket slisk. Det är inte utan att man blir stum av både förvåning och ilska när man hör hur polisen i Skåne försöker sig på att få slut...

SVTs tystnadskultur

I det senaste Uppdrag granskning ondgjorde man sig över den bristande viljan bland Sveriges befolkning att hjälpa till att bidra med att sätta fast brottslingar genom att vittna mot dessa. De flesta ovilliga var tämligen överens om att deras vittnesmål inte skulle...

Trött Löfven i debatt

  I den nyligen genomförda partiledardebatten fick jag inte de upplysningar jag kanske hade förväntat mig, Men trots detta blev ändå debatten upplysande, då det klart framstod att de enda som hade något att komma med var de tre opinionspartierna, som alla verkade ha...

Fritt fram för missbruk

Liberalerna i Sverige tycks inte ha några gränser för vilka konsekvenser deras politiska förslag ska få. Det senaste i den horribla liberala förslagskatalogen har nu klivit långt över gränsen för vanligt folks acceptans av vad som skall accepteras av svenska...

Frågor besvarade efter förmåga

Tack Rigmor för din kommentar om språkförbistringen i hemtjänsten. Det känns bra att veta att fler än jag tycker att hemtjänstpersonalen inte bara bör utan ska förstå de människor de arbetar för. Du och ett par andra har frågat om mitt partis inställning till den sk...