Välj en sida

Diktatur i centertappning

Som vanligt generar sig inte Annie Lööf. Än en gång propagerar hon för ett samhälle där bara hennes och Centerpartiets åsikter skall gälla. Allt annat betraktar hon som en fara för demokratin. Att demokratin kräver en mångfald av röster är inget som Lööf kan förlika...