Välj en sida
I Piteå har den sk ”rödgröna” minimajoriteten beslutat att Piteå ”ska vara Sveriges barnvänligaste kommun”. Ett löfte med en devis som väl de flesta kan skriva under på, men så snart man läst om det får vi läsa om hur små barn ibland tvingas vänta orimligt lång tid på skolskjutsen hem och att lärare och annan skolpersonal får ta ansvar för beslut som den ”rödgröna” gruppen politiker beslutat om.
Men då vi för ett par dagar sedan får läsa i Piteå Tidningen att vårt ena kommunalråd, Helena Stenberg, nu går ut i media och uttalar sig om kommunens satsningar på att bli Sveriges bästa och barnvänligaste kommun, samtidigt som Helena Stenbergs trognaste vapendragare från Vänstern, Britt Fält, säger att hennes parti kommer att arbeta hårt för att rädda välfärden i vår kommun.
Ja, då kan man väl tro, eller åtminstone hoppas på att ”systrarna” Helena och Britt kommer fram till samma sak som de flesta kommunmedborgarna säkert gjort. Nämligen att våra små skolbarn bör värderas lika oavsett var i kommunen man bor. De ”Rödgröna” har ju som motto att alltid köra fram ”allas lika värde”. Men tyvärr gäller inte denna devis i vår kommun, om är en kommun utan vare sig tunnelbana, pendeltåg, rälsbuss eller ständig trafik med bussar. Här får, som alla vet, de flesta klara av problem som i andra delar av landet är självklara, själva ofta med hjälp av goda grannar, far- eller morföräldrar eller helt enkelt så att ena föräldern får ta en stund ledigt från jobbet, när så är möjligt.
Men nu när Kommunalrådet Stenberg verkar slåss så hårt för barns rättigheter och hennes kollega Britt Fält åtminstone på pappret säger stå för allas rätt till en god välfärd bär varken Wilma Hancke eller hennes väntande busskompisar behöva vänta särskilt länge på skolskjutsen.
Dela: