Välj en sida

Kommunal prioritering

   Man kan nog med fog säga att Piteå kommuns prioriteringar ibland kan sägas vara mycket märkliga. Vid skolstarten ville föräldrar till fyra barn i åldrarna sex till tio år att dessa skulle få skolskjuts som samordnats mellan buss och taxi så att deras barn skulle...