Välj en sida
   Piteå kommun är i dagarna i färd med att avsätta en avdelning för covidsmittade på det nybyggda äldreboendet ”Ängsgården”. Där avser man att låta alla smittade äldre får plats.
Tanken låter god, men vid närmare eftertanke tycker jag att man i stället bör inrätta ett ”vårdrum” på varje avdelning på våra sk Särbo. Ett rum där den boende kan få adekvat vård, vilket alla har rätt till enl geriatrikprofessor Yngve Gustavsson, som hänvisar till gällande lag.
Att bara, som kommunen tänkt, låta smittade vistas på en och samma avdelning riskerar, som jag ser det, att kommunen i stället för vård, kommer att  tillhandahålla en plats/avdelning för en kollektiv hädanfärd.
Något som jag inte som kommunmedborgare kan ställa upp på. Då jag anser att det alldeles för mycket liknar hur vi värderar saker i vår omgivning. T ex så förlorar, som alla vet, en bil väldigt mycket i värde ju äldre den blir. Vilket verkar vara samma värdering som Piteå kommun sätter på sina äldre. Som Sverigedemokrat anser jag att den mänskliga värdigheten bör sättas högre än den ekonomiska vinsten som kommunen eventuellt gör med detta beslut.
Dela: