Välj en sida
Behandlas verkligen alla lika i Sverige? Ja det har jag frågat mig länge, länge. Allt sedan den skolskolkande Greta fick ”förstaplats” i de flesta media. Jag frågar mig, vad hade hänt om Greta varit dotter till en landsortsjournalist och en lika hårt kämpande hemtjänstanställd mor?
Hade media engagerat sig lika intensivt om flickebarnet suttit utanför en skola i Värmland eller Norrbotten? Självklart inte! Det så kallade nyhetsvärdet hade förmodligen varit lika med noll. Men det jag är alldeles övertygad om är att de som skulle ha agerat med både intensitet och kraft är både socialtjänsten och skolan på orten ifråga.
Ingen utanför Stockholm skulle ha agerat så tandlöst och så sanslöst mot utnyttjandet av en flicka som, enligt mina erfarenheter från både skola och rehabilitering, är i behov av annan uppmärksamhet än den hon hittills fått. För mig känns det både bekymmersamt och skrämmande att det i dagens Sverige går att utnyttja ett, i mina och många andras ögon, funktionsnedsatt barn utan att vare sig skolan, föräldrarna eller sociala instanser har agerat på ett sätt som man enligt lagen och mitt förmenande borde ha gjort.
Jag ställer mig därför frågan om detta helt enkelt kan bero på att Greta har en stockholmsjournalist till far och en operasjungande fd”mellodeltagare” till mor. Det jag också vill påminna om är att vi människor har, som föräldrar, skyldighet att skydda våra barn mot att bli utnyttjade. Utnyttjade både från oss själva och andra. Precis som de vi satt att vaka och sörja över våra barn. Min förhoppning är att Greta, trots det hon utsatts för, kommer att klara sig bra i framtiden, och att hon en dag ska kunna få hjälp att klara en fullständig skolgång.

 

Dela: