Välj en sida

Ett land i upplösning

Att vårt land är i upplösning kan man utan att vara expert lugnt säga. Ett land där boende i vissa områden inte vågar gå ut om kvällarna därför att deras och andra boendes barn fullständigt terroriserar omgivningen, genom rån, våldtäkter, misshandel, hot, och...

Behandlas alla ”Gretor” lika?

Behandlas verkligen alla lika i Sverige? Ja det har jag frågat mig länge, länge. Allt sedan den skolskolkande Greta fick ”förstaplats” i de flesta media. Jag frågar mig, vad hade hänt om Greta varit dotter till en landsortsjournalist och en lika hårt...