Välj en sida
Tack Rigmor för din kommentar om språkförbistringen i hemtjänsten. Det känns bra att veta att fler än jag tycker att hemtjänstpersonalen inte bara bör utan ska förstå de människor de arbetar för.
Du och ett par andra har frågat om mitt partis inställning till den sk Agenda 2030. Som du säkert vet är detta en ”jättefråga” väckt av FN. Idén om en bättre värld där både fattigdom, svält, förtryck och klimathaveri inte längre ska utgöra ett hot för oss människor, tycker jag precis som jag tror alla andra gör, är en god men tyvärr utopisk tanke. Jag vågar säga detta även om jag vet att mitt parti, liksom många andra politiska partier har en mycket hög ambition när det gäller att motarbeta krig, svält och annan förödelse.
Själv har jag alltid varit av den åsikten att de styrande i varje land oavsett var i världen det finns, har en skyldighet att värna sin egen befolkning så att denna inte ska behöva utstå onödigt lidande.
   När det gäller vindkraften är vi inom SD självklart för att slippa  den sk fossila  användningen. Och vindkraften är ett av de fn tre elproduktionsområden som är återvinningsbart. Förutom vatten, vind och kärnkraft. Efter att ofta lyssna till de experter vi har inom området är jag idag helt övertygad om att kärnkraften måste fortsätta utnyttjas betydligt mer än i dag. Detta då vi nästan dagligen hör talas om hur Sverige ska ”elektrifieras” ytterligare. Enligt vissa forskare kommer vi i framtiden att vara megakonsumenter av elektricitet och då anser jag att alla tillgängliga sätt bör beaktas.
Till alla de som låtit sig skrämmas av fågelvänner som är rädda för att fågellivet kommer att ta skada av vindkraften, vill jag säga följande. För ett par år sedan vid ett besök i Kårehamn på Ölands östra kust, där man har en enorm vindkraftanläggning  ute i vattnet träffade vi forskare från Linnéuniversitetet som berättade att farhågan om havsörnens tillbakagång pga vindkraften, var ett stort ”feltänk” från fågel- och naturvännerna.
Enl dessa forskare har beståndet av havsörn aldrig varit så stort som nu.
Dela: