Välj en sida
Jag besökte Piteås Kommunfullmäktiges senaste möte och där fick frågan om ”renodling av fastigheter inom kommunkoncernen” många och långa frågor och inlägg.
Mina egna funderingar blev:
Varför frågade ingen ledamot varför frågan överhuvudtaget togs upp till behandling? Varför verkade ingen reagera på skälet till kommunens vilja att renodla fastighetsbeståndet?

Själv började jag tänka på när en privatperson eller ett företag börjar värdera sina tillgångar och varför. Som alla vet så brukar detta ske när man misstänker eller rentav vet att man kommer att behöva mer tillgångar än vad man redan har för att hålla näsan över vattenytan.

Som åhörare på mötet började jag onekligen att fundera över om Piteå kommun befinner sig i samma sits som en stor del av landets övriga kommuner, när det gäller ekonomin.

Kan det vara så att kommunens ekonomi inte är så god som våra styrande gör gällande. Kanske är höjningen av pensionärernas matkostnader bara ett första steg i en begynnande åtstramning av ekonomin.

Dela: