Välj en sida

I vårt ”husorgan” Piteå Tidningen kan man den 8/9 -19 läsa om hur en av kommunens hemtjänstchefer, Helena Magnusson, behandlar ett klagomål från en pensionär. Här är min reaktion över detta.

Helena Magnusson, nu har du inte bara gjort bort dig, inte bara trampat i klaveret, nej du har kränkt och förlöjligat en kund, en kommunmedborgare, en pitebo som med sina skatter medverkar till din lön. Du borde skämmas!

För ett antal år sedan, då kommunen annonserade efter operatörer till larmcentralen var man mycket noga med att poängtera vikten av att den som ville ha arbetet som larmoperatör skulle förstå den som ringde efter hjälp. M a o skulle personen i fråga förstå en pitebo. Detta var då en självklarhet och borde så vara än i dag!

Gunnar Larsson (den missnöjde pensionären)  har alldeles rätt när han kräver att vårdbiträden som skickas till honom ska förstå vad han säger. I alla andra sammanhang kan man som konsument klaga på varor eller tjänster som inte uppfyller köparens krav. Detta säger Gunnar Larsson att han gjort och då blivit avsnäst och illa bemött av den som tog emot hans klagomål.

Det är inte acceptabelt att pitebor som inte är nöjda med den service de betalar för ska bli förlöjligade och ifrågasatta av den som tar emot klagomålen. Som anställd åt Piteå kommun borde du Helena, i stället för att låta nedlåtande, vara stolt över att det fortfarande finns människor i vår kommun som kan tala en vårt lads få genuina dialekter, som för övrigt härstammar från fornsvenskan.

Som kommunmedborgare tycker jag att det är kränkande att människor som behöver vård eller omsorg, oavsett ålder, ska behöva vara integrationsverktyg åt kommunens invandrare. Jag tycker precis som Gunnar Larsson att det är självklart att det vårdbiträde som kommer  ska förstå vad han eller andra vårdbehövande säger.

Till Helena Magnusson vill jag därför säga att du verkar inte ha förstått vari problemet bestod. Det var inte Gunnar Larsson som inte förstod, utan det var vårdbiträdet som, enligt ditt förmenande hade tillräckliga kunskaper, inte förstod!

Detta är inte acceptabelt! Som kommunmedborgare kräver jag att detta inte upprepas och att språkförståelsen hos de anställda klart förbättras!

 

 

 

Dela: