Välj en sida
Jag kan inte säga att jag blir direkt förvånad när jag läser Helena Öhlund, Anders Öberg (S)  m fl insändare i PT om länets sjukvård. Det är samma invanda och inskränkta sätt att försvara sitt eget politiska agerande under alla de år S satt vid rodret i landstinget, det som numera kallas ”region nord”. Att socialdemokraterna var de styrande och därför också är de som bör vara de som ska ställas till svars för den nedmontering som skett inom Norrbottens sjukvård tar insändarskribenterna inte  alls upp i sin insändare.
Om jag inte minns alldeles fel så var det S som tyckte att, de pengar som jag och alla andra skattebetalare i Norrbotten skulle gå till sjukvård, i stället bl a gick till Lulebornas kulturverksamhet och till flygförbindelser inom Nordkalotten.
Teater och flygresor är nog bra men de botar knappast någons cancer eller helar någon annans benbrott.
Så kära Öhlund, Öberg m fl ni har haft möjlighet att göra allt ni nu säger er vilja göra, men tyvärr blev det för mycket önsketänkande och för lite verkstad.
Men jag håller helt med er när ni säger att det krävs innovativa lösningar för en hållbar sjukvård i fortsättningen. I mina tankar om innovativa åtgärder så finns för det första ett avskaffande av ekonomiskt stöd till hypokondrikernas telefonläkare, till förmån för en satsning på länets vårdcentraler. För det andra så tycker jag att sjukvården för länge sedan borde ha infört samma system som våra pappersbruk i Piteå har. Nämligen kontinuerlig drift. Där varje anställd inom verksamheten vet när och hur denne skall arbeta och när de ska vara lediga. Ett schema som bygger på att det alltid finns folk som för verksamheten framåt även under semestertider.
Som verksamheten bedrivs idag, på det fullständigt horribla sättet, att all personal ska kunna vara lediga under exakt samma tidsperiod varje år är ett resultat av de fackliga företrädarnas hårda kamp för den fackanslutne  och inte för patienterna.
Om man kan organisera pappersarbetarnas arbete så att dessa arbetar 5 – 6 veckors skift och sedan är lediga 16 – 17 dagar borde sjukvårdens arbete kunna organiseras på samma sätt. Alla skulle få två och en halv veckas ledighet flera gånger per år.
Men hittills har både politiker och fackföreningsfolk slagits för att vissa människor ska betala dyrt både i tid och pengar för att utbilda sig till vårdyrken, enbart i syfte att kunna stå till tjänst under semestertider när vissa av de utbildade ska ha semester.
NEJ! kära politiker vi måste sluta uppträda som om vissa människor alltid ska finnas till på avbytarbänken när behov uppstår!  Säg mig den fotbolls- handbolls- hockeyspelare av rang, som finner sig i en sådan behandling.
Så därför Anders Öberg m fl vill ni ha en innovativ och hållbar lösning så heter den kontinuerlig drift!

 

Dela: