Välj en sida

En fundamentalists bekännelse. Ja så kan man nog lugnt tolka dagens (11/6) ledare i vår lokaltidning PT. ”Tacksamhet till socialdemokratin”.

När man läser hur ledarskribenten Kata Nilsson redan i mycket ung ålder blev politiskt ”hjärntvättad” under en mängd möten, kurser och sammankomster för unga människor, ofta tonåringar, blir jag skrämd. Inte någonstans i hela ledaren finns nämnt något om att partiet betonar vikten av demokratin, yttrandefriheten och människans egen vilja och eget tänkande.
Man får en tydlig bild av hur SAP genom sin moderorganisation och alla undergrupper inpräntar det socialdemokratiska partiets politik hos mycket unga, vilket får Kata Nilsson att uttrycka sin tacksamhet över.
Jag blir inte bara skrämd utan minst sagt förvirrad över att någon kan hylla fundamentalismen i dessa dagar, då de flesta människor förknippar detta med terrorhandlingar som fullständigt intelligensbefriade och rigida människor utför. Med tanke på SÄPOs kraftfulla tag mot islamistiska ledare skulle, det för mig vara betydligt mer verklighetsbaserat och framför allt politiskt klädsamt om vår lokaltidnings ledarskribent med kraft ägnade ledarsidan åt bekämpande av inte bara islamister och andra galningars fundamentalism utan också det egna partiets, ibland mycket smutsiga och tvivelaktiga sätt man idag valt att framföra sin politik på.

Dela: