Välj en sida

Makten framför allt

EU-valet står för dörren  och 1:a maj har avlöpt på sedvanligt sätt. Dvs de socialdemokratiska talarna har fullt sjå att hinna med att smutskasta andra partier, att försöka förminska oss andra som valt att inte tillhöra något vänsterparti.
Värst attackerade blev, som vanligt, vi inom SD. Stefan Löféns rädsla inför de kommande resultatet i  EU-valet var tydligt, liksom många av hans ministrars uttalande i frågan.
Att bli omsprungen av vårt parti, som i alla opinionsundersökningar inför valet ligger klart bäst till i ökningen av sympatisörer sedan förra EU-valet. Detta uppfattar självfallet vi Sverigedemokrater som glatt upplyftande och kommer därför att arbeta hårt för att ytterligare förbättra valresultatet i förhållande till förra valet,
Löfven fortsätter sin vana trogen att försöka få sina lyssnare att tro på hans hets- och hatkampanj mot oss SDare genom att ständigt upprepa sitt mantra om hans åsikt om vår Vit-maktbakgrund.
Att det bara blir ett patetiskt, hysteriskt ”slagiluftenretorik” verkar hans intellektuella kapacitet  fullt ut inte införstådd med. Tyvärr!
Hans egen socialdemokratiska bakgrund tycks han ha lyckats med att förtränga långt bak i glömskans djupa kammare.
För alla oss andra är den rasistiska hållningen under 30- och 40-talets Sverige tillräckligt talande. För oss var den rasbiologiska forskningen som bedrevs under ca 40 års tid i Sverige tillräckligt bevis för vilka partier det är som har den klaraste, största och mest tydliga vit-maktbakgrund. Att som  2:a världskrigets Svenska samlingsregring  skicka iväg forskare till norra Sverige, med måttband, tumstock och skjutmått i bagaget för att där mäta skallarna på lappar, finnar, zigenare och tornedalingar. Samtidigt som man skickade med en fotograf som hade i uppdrag att föreviga dessa stackare, utan att dessa människor hade den minsta aning om varför detta skedde, liksom att man inte hade någon som helst  möjlighet att protestera mot denna behandling!
Denna behandling av den egna befolkningen Stefan Löfven är i allra högsta grad ett utslag av VIT-MAKT! Det kan knappast räknas till någon annan kategori än just maktens fula tryne. Den Vit-makt Stefan Löfven så gärna vill klistra på oss SDare.
Vad vår statsminister inte heller vill ska komma fram i dagern är att han själv och hans regering har tillkommit med hjälp av partier, vars föregångare hade följande rader inskrivna i sitt partiprogram under många år, innan man bytte namn.
Eller vad sägs om följande rader från Bondeförbundets (numera Centerpartiet) partiprogram.
”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.”
Man kan undra vad Annie Lööf säger om sitt ”Bruna arv”?
Förutom Lööfs och Löfvens ständiga påhopp på oss om vårt ”Vit-maktarv inom SD är väl det främsta skällsord dessa två kan åstadkomma ordet Nationalist.
Men stödet från antinationalisten Björklund ville Löfven gärna ha för att kunna bilda regering.
Men vad Löfven knappast tagit reda på är att Björklunds parti en gång i tiden hade en stor antinazist, Torgny Segerstedt, som också var en lika stor nationalist. Eller vad sägs om följande inslag från en krönika av hist.professor Lars Trädgårdh där han citerar en skrivelse av denne Segerstedt där han skriver följande:
”Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma. Banden mellan de enskilda och detta folk kunna icke skäras av utan att förvissnade drabba den avskilde. De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär. Vi får bara icke svika. Vi får inte svika det svenska i oss, detta arv från tusentals generationer,  utflödet i sinnelag och kynne av denna jord. Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse. Folk och land, rätt och vett äro heliga. Det svenska är heligt. Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att vara svensk. Här bor frie män och fria  skola vi förbliva. Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått. Inget tummande på svenskheten fördrages.”
Detta mina vänner stämmer bra med vårt sätt att se på vårt land, Detta är nationalism i dess  bästa skepnad.
Men Stefan Löfven har inte förstått detta utan bara utnyttjat  partiledare okunniga om sin egen  historia för att kunna sitta kvar vid makten.
Mina vänner! Låt inte Löfven få sitta kvar vid makten i EU också! Låt oss, som slåss för Sverige och Sveriges rätt till självbestämmande få din röst. Den behövs i valet!
 
 

Dela: