Välj en sida
KDs präst Helena Lindbäck ordförande för partigruppen i Piteå har glömt Bibelns ord: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa!”
I en insändare i lokaltidningen PT förtydligar hon sitt hat mot oss SDare. Detta genom en mängd lögnaktiga och direkt osanna påståenden om SD.
Eller vad sägs om påståenden som ”SD är inte ett parti som alla andra…” och så följer en rad uppräkningar som KD verkar tro sig ha monopol på, t ex människors lika värde oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning, etnicitet etc. Läsaren uppmanas tro på att SD inte står för dessa åsikter, liksom att vi inte står för ett jämställt samhälle och internationellt samarbete.
Påståendena är så groteska att jag som medlem i svenska kyrkan starkt överväger att lämna kyrkan.  Detta med tanke på att en präst i Sverige bör vara väl förtrogen ed Bibelns ord: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa!”, något jag anser att HL gör i sin insändare.
HL skriver inte bara osanna påståenden utan hon vidarebefordrar dessutom andras hat mot oss i, som jag tror, syfte att vinna över röster på sin sida.
Men Helena Lindbäck! Du inte bara uppträder lögnaktigt, du gör dig dessutom medskyldig till hatet mot mig och mina partikamrater i SD och det anser jag är ditt värsta brott!
Jag vill därför avsluta med Kristus ord: ”Herre förlåt dem för de veta icke vad de göra!”
Dela: