Välj en sida
Vår värdegrund och andras hyckleri
Vi lever i ett land där den välfärd som våra förfäder, med sitt arbete och sin vilja, byggde upp. Men som nu är på god väg att inte bara krackelera utan på väg att spricka, i likhet med Agatha Christies ”Och spegeln sprack från kant till kant.”
Vi lever i ett land där sjukvården inte bara krackelerar utan håller på att sjunka under anständighetens gräns. Vi lever i ett land där vi, enl de källor jag läst, har fler människor anställda inom vården än vad många andra likvärdiga länder har. Trots detta kan vår sjukvård inte leverera vad som krävs av den. De nyligen invandrade läkare som enl Löfvens försäkrande garantier  ska kunna förbättra vår vård, klarar inte ens de frågor de anses bör kunna besvara i de tentor som krävs för att få svensk läkarlegitimation. Bara 8 av 73 tenterande utländska läkare klarade provet! Trots Stefan Löfvens och andra politikers försäkran om att dessa läkare kommer att bli en stor tillgång för vårt samhälle verkar Löfven fortfarande tro på att sjukvårdens kris kommer att lösas av dessa.
Vi lever i ett land där skolan som tidigare varit vårt sk ”folkhems” stolthet, nu sjunker i den Pisamätning som varje land deltar i. Vi har i stället fått en skola där vissa oregerliga elever styr och ställer både lärare och andra elever. Vi lever i ett land där dessa elever tillåtits ta över makten och när de stött på motstånd fått hjälp av mindre nogräknade människor att söka ekonomisk ersättning från stat och kommun när de blivit hindrade att fortsätta sitt ouppfostrade beteende. Vår skola har på vissa håll i landet tillåtits bli en arena för våldsverkare, genom rån, våldtäkter, mord och trakasserier av andra elever och lärare.
Vi lever i ett land där omsorgsbehövande och deras familjer tvingas tigga om hjälp för att kunna leva ett drägligt liv. Något som borde vara en självklarhet i en välfärdsstat. Vi lever i ett land där fjolårets socialminister fråntog små barn rätten att få hjälp att både andas och hjälp att äta. Nu utreder regeringen om detta ska kunna räknas som en mänsklig rättighet. Som vanligt utreder, konsulterar och undersöker Löfvens regering om detta,  frågor som vi andra tycker är rena självklarheter att säga ja till.
Vi lever i ett land där människor som arbetat, betalat skatt och varit allmänt nyttiga för detta land, nu på många ställen, främst i storstäderna, inte har en säng att sova i. Lika lite som de har en bostad, som de kan kalla för ”sin”. Vi lever i ett land där helt vanliga svenska pensionärer inte har råd att leva ett drägligt liv, med bostad, mat, mediciner, presenter till barn och barnbarn mm utan får sälla sig till gruppen hemlösa, samtidigt som Stefan Löfvens partikollegor runt om i landet gör allt för att hitta bostäder åt unga friska asylsökanden. Det egna landets befolkning får snällt finna sig i att bli behandlade som andra klassens medborgare.
Vi lever i ett land där religiösa extremister, som tidigare ägnat sig åt ett liv i bestialisk krigsföring, nu får fritt promenera runt på våra gator och torg och där fortsätta sin kriminella bana genom bl a rån, stölder, mord och drogförsäljning! Vi lever med en regering som inte verkar veta vad, hur och när man ska reagera mot dessa fasansfulla individer. Vi lever, förutom detta,  i ett land där rättsväsendet verkar ha gett upp försöken att hålla kriminaliteten på en någorlunda hanterbar nivå. Vi lever i ett land där vi varje dag får kännedom om mord, dråp, våldtäkter, skjutningar, rån osv. Ett land där både poliser och åklagare byter arbete för att de inte orkar kämpa mot ”väderkvarnarna” längre, utan lägger ner ärenden innan de ens blivit föremål för utredning. Vi lever i ett land där kriminalitet blivit så vanligt att t ex våldtäkter anses av polisens utredare inte vara tillräckligt ”statusbetingat”!
Till Löfven och hans alliansvänner vill jag  säga att detta oroar inte bara mig utan en stor, mycket stor del av svenska folket och att han borde ägna tid och energi på att lösa dessa problem och att göra något åt att vi nu lever  i ett samhälle där världen har fått ett problem som är i minst lika stor omfattning lik den vi hade under andra världskriget. En politisk rörelse med en livsåskådning som vida överstiger en ideologi som vi i Sverige har mycket svårt att förstå. En politisk ideologi som förespråkar att människor som inte delar den ska dödas på det mest kräkfyllt avskyvärda sätt som tänkas kan. Denna ideologi har nu, genom sina förespråkare, fått fotfäste i vårt land något som Löfven och hans regering och deras allierade bör ta på största allvar och i samförstånd med de partier som vill åtgärda problemet och förhindra ytterligare terrorbrott.
Men Stefan Löfvens undfallenhet för islamisterna är inte bara en skam för SAP utan för hela vårt land. Som vanligt är den viktigaste frågan för Löfven, Lööf, Björklund och Löfvin med god hjälp av V:s Jonas Sjöstedt, att förhindra oss Sverigedemokrater från inflytande i politiken. Dessa politiker ägnar den mesta tiden till att svartmåla oss och vår politik. Man ägnar inte bara mest tid till detta utan mer tid till att svartmåla oss än åt isterroristerna som redan finns i landet och de som nu förväntar sig att vi ska ta emot dem med öppna armar.
Detta, mina vänner, är ett alldeles utmärkt exempel på Stefan Löfvens och hans allierades sk värdegrund . 
Vår värdegrund och vår bakgrund är ett ständigt återkommande ämne så snart Löfven och hans allierade får en minut i media, som villigt och glatt gärna låter dem få skrodera om sin egen förträfflighet.
Vad aldrig Löfven eller hans kompisar talar om är att det inte var vi Sverigedemokrater som startade den rasbiologiska forskningen. Det var inte heller vi som skickade forskarna med måttband, skjutmått och tumstock upp till norra Sverige för att där ta mått på lapparnas, finnarnas, tornedalsfinnarnas och zigenarnas huvuden, öron och näsor! Det var inte heller vi som skickade med fotografer för att föreviga dessa utsatta människor i all sin skröplighet. Människor som inte hade en aning om varför eller vem som utsatte dem för denna skamlösa behandling. Vad Löfven aldrig talar om är att det var hans Guru och föregångare, Per Albin Hansson som tillsammans med Högerns Arvid Lindman och Bondeförbundets Bramstorp som tillät och också tillät staten att finansiera denna forskning. Löfven talar heller aldrig om att det inte var vi som stod för stödet till Hitlers naziarmè. Det var inte vi som tillät Hitler att med manskap och vapen ta sig genom hela Sverige in i Norge och Finland för att där ta död på så många av våra grannar som möjligt.
Mina vänner, Löfven har väldigt lätt för att vräka ur sig allsköns negativa beskyllningar men glömmer, som sagt, att se sin egen och sitt partis egen del i sammanhanget. Han glömmer gärna att en mycket stor del av det politiska etablissemanget, näringslivet, kungahuset och inte minst bondesamhället var en stor del av stödet till Hitler. Inte minst vill Löfven inte höra talas om ”det röda Norrbotten” som i själva verket var rätt så brunt. (”Kattmamman” av Bosse Johansson). Men tro mig mina vänner, när jag säger att vår anstrykning i detta sammanhang är ”kattpiss” i jämförelse med vad Löfven och Lööfs föregångare åstadkom. Vi har, som alla vet, tagit ansvar för detta och menar att det borde Löfven och hans allierade också göra och i fortsättningen ägna sig åt att åtgärda det elände jag tidigare nämnt och arbeta för att rädda vår  välfärd!
Därför vill jag säga mina vänner! Att min värdegrund  går betydligt djupare än vad Löfven och Lööfs påklistrade hyckleri gör.
Enligt min värdegrund som SDare ska inte en 92-årig man som tagit sig till akuten för att få hjälp,  ligga där utan vård, utan mat och utan vatten i 42 timmar!! Enligt min värdegrund skulle han vara en bland de första som fick vård!
Min värdegrund tillåter inte heller att , en i övrigt frisk ung man, som uppsöker akuten på Sunderbyns sjukhus, inte får någon adekvat hjälp utan avlider efter några timmar av blodförgiftning. På grund av att personalen, enl den ansvariga ledningen, inte visste hur man gjorde för att hjälpa den unge mannen. Detta är enligt min värdegrund fasansfullt att sådant får hända. Jag tycker att det är  en självklarhet att akut hjälpsökande människor får hjälp av personal med kunskap om akutvård. Människoliv får inte behandlas på detta ytterst ansvarslösa sätt!
Enligt min värdegrund som SDare  ska skolan vara en plats där elever respekterar både personal och andra elever. Skolan ska var en plats där kunskapen står i centrum, inte våldet! Skolan ska vara en plats där tjänstgörande lärare ska ha tillräckliga verktyg för att kunna förhindra att vissa elever saboterar verksamheten. Skolan ska inte vara en plats där lärare riskerar att våldtas och elever att rånas eller dödas. Skolan ska vara en statusfylld och trygg plats att vistas på och de som inte kan acceptera detta ska inte få utbildning inom den offentliga skolan utan de bör utbildas på för ändamålet lämpliga ställen!
Enligt min värdegrund står omsorgen om både äldre och funktionshindrade högt i värde. Enl vår ideologi ska människor som inte kan eller orkar försörja sig, pga sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder (yngre el äldre) ges en god och värdig omsorg av kunniga människor. För oss är den mänskliga värdigheten och omsorgen om våra medmänniskor en av våra allra viktigaste frågor. Fattiga pensionärer ska inte behöva tillbringa nätterna på lokalbussar på grund av att de inte har tillgång till en egen bostad. Denna fråga borde stå överst på regeringens lista ”att åtgärda”!
Enligt min värdegrund ska inte den obegripligt höga och fullständigt sanslösa kriminalitet som nu får florera fritt i vårt land, få fortsätta. Den kriminalitet som i mycket stor utsträckning hänger samman med den allt för stora invandring vi tvingats motta under de senaste åren. En kriminalitet som jag anser att de senaste årens regeringar tillåtit genom sitt undfallande beteende och ”sin öppna hjärtanpolitik” som till stor del är grunden för denna avskyvärt höga kriminalitet som nu pågår i vårt land.
Tyvärr har det inträffat, som aldrig borde ha fått inträffa, nämligen att en av dessa, i islamisternas ögon, ”otrogna hundarna” har hämnats de oförätter som vi inom västvärlden blivit utsatta för. En ung man har åter igen tagit saken i egna händer och tagit sig rätten att skipa rättvisa genom att döda en stor del av en muslimsk skara människor som bedrev fredagsbön.
Världen fick genom denna handling en ny ”Breivik”.
Men vad många inte verkar förstå är att detta inte var en terrorist som gav sig på en grupp norska socialdemokratiska ungdomar, utan en man som gav sig på en betydligt farligare grupp. En grupp som vi vet inte bara säger att de hatar och vill döda de människor som inte delar deras religiösa världsuppfattning, utan också verkställer sitt hat. En grupp som de senaste decennierna har terroriserat både sina egna som i deras ögon tillhör ”fel” religiös inriktning och andra  icke islamtrogna människor. Terroristangreppen är otaliga, vilket Stefan Löfven borde vara medveten om när han uttalar sig om händelsen i Nya Zeeland.
Enligt mitt sätt att se borde svenska regeringen snarast, utan diskussion göra något åt de IS-terrorister vi har i landet, sätta dem i skyddshäkte fram till en snar rättegång.
Detta för att om möjligt undvika ytterligare hämndaktioner från de drabbade muslimerna.
IS har genom åren visat tydligt hur de upplever åtgärder riktade mot dem.
Och det sista jag och många, många med mig vill, är att islamisterna vill hämnas på ”hämnarna”!
Därför bör vi se till att få en ny regering, en regering som inte står handfallen inför de problem vårt land har och således kan agera fullt ut och även ta ansvar för det som behöver åtgärdas!

 

Dela: