Välj en sida
”Mina barn och andras ungar”
heter det i ett välkänt talesätt här i *Sverige. Är det så vi vill ha det? Ja det kan man tro när kommunerna nu börjat bygga s k ”barnboenden” för funktionsnedsatta barn för att på så sätt minska kostnaderna för kommunerna. *Detta pga att man numer inte kommer överens med FK om det är stat eller kommun som ska betala för assistans till dessa barn.
När jag på TV hör en handläggare (FK?) leende säga att till det grundläggande behovet hör inte att kunna andas. Det tar mig flera sekunder att ta in vad det är hon står och säger. Att kunna andas trodde jag var det absolut mest grundläggande i en människas liv. Annars är det väl knappast liv vi pratar om. Nej hon menade att det är ett föräldraansvar att se till så barnet kan andas, även om föräldern måste befinna sig på sitt arbete för att kunna försörja sig och barnet.
I samma veva som jag hör detta ser jag framför mig alla dessa svenska kvinnor som stod vid våra gränser, på våra buss- och tågstationer och tog emot ett närmast oändligt antal, i de flesta fall, fullt friska unga män med kaffe, kläder, mat och andra förnödenheter.
 Var är dessa kvinnor nu? De som idag behöver deras hjälp är inte friska funktionsdugliga människor som på eget bevåg och för egen maskin tagit sig igenom en stor del av Afrika/Asien, hela Medelhavet, hela Europa för att till slut ta sig till Sverige. Nej! Idag är det svenska funktionsnedsatta, sjuka och äldre som behöver dessa välvilliga kvinnors engagemang! Idag behöver de funktionsnedsatta hjälp med att få tillbaka sina assistenter för att de och deras föräldrar ska kunna leva ett anständigt liv.
Nu kommer säkert många att tugga sitt mantra ”man får inte ställa grupper mot varandra”. Självklart får man det! I en ekonomi, oavsett det är en offentlig eller en privat, måste man prioritera! Pengarna måste alltid gå till den som bäst behöver det. Och det är i detta fall alldeles självklart att det är sjuka, åldringar och funktionsnedsatta som ska prioriteras först och inte fullt friska unga män som i många fall är här olovligen!
Därför bör du som tycker att ett handikappat barns väl ska gå före andras väl, rösta på mig och mitt parti SD den 9 september!
Dela: