Välj en sida

Sossarnas försök till försvar

Redan för några veckor sedan försökte jag att som slutreplik i min polemik mot en, i mitt tycke historiskt okunnig, socialdemokratisk insändarskribent, men den insändaren i vilken jag tog upp i stort sett samma historiska fakta som den så omtalade film som tidningen Samtiden gjort med stöd av SD, blev som ni säkert förstår, refuserad av Piteå-Tidningen S-ägd.
Jag tog bl a upp att det var dåtida regering med klar majoritet av S, som tillät den sk rasbiologiska forskningen. Den forskning som sedermera skulle bli underlag för de tyska nazisternas blodiga historia. Alldeles oavsett att ledarskribenten Kata Nilsson försöker förringa det hela genom att skylla på andra partiers deltagande, så visar statistik att mellan åren 1921-1969 hade riksdagen fler kandidater från SAP än från något annat parti. Att då gömma sig bakom människor med lika sjuka åsikter håller inte som försvar. Nilsson borde i hederlighetens namn ha talat om att SD inte var representerat i riksdagen vi den tiden. Inte heller var vi representerade under de 42 år! mellan 1934-1976 då över  tusen kvinnor tvångssteriliserades.
Lika lite som att vi var medverkande till de sk transiteringarna när tyskarna tilläts att transportera vapen, ammunition och trupper för sin krigföring mot våra grannar i Norge och Finland.
Inte heller talar Nilsson om att det var det dåvarande S-partiet som tillät Herman Göring att bosätta sig i Sverige eller att det var hennes parti som satte otaliga människor i arbetsläger, radikala sossar och vänsterfolk, som ansågs vara till men för den politik som bedrevs under andra världskriget.
Jag kan mycket väl förstå att för många gråsossar är denna historiebeskrivning inte något som man talat om under sina möten. Själv tänker jag inte ägna min tid åt att titta på filmen, mina egna kunskaper på området räcker mer än väl, men för dig som blivit förd bakom ljuset under alla år bör nog ta dig tid att ta till dig de fakta som framförs.
Du bör nog även ta dig en funderare över hur det kan komma sig att S  och C är så snabba med att ”brunfärga” SD när man själv bär på dessa ”gener”.
De flesta människor vet att om man spottar skit på andra så riskerar man att, när vinden vänder, få skiten tillbaka. Visserligen verkar S tro att man av naturliga skäl har rätt att kalla andra för vad som kommer fram ur deras desperata trutar, men till er vill jag avslutningsvis ge er ett par verser ur Jesu bergspredikan.
 ” ty med den dom, varmed i dömen, skola I bliva dömda, och med det mått, som i mäten med, skall ock mätas åt eder.
   Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?” Matt. 7:2-3

 

Dela: