Välj en sida

Mina barn och andras …..

”Mina barn och andras ungar” heter det i ett välkänt talesätt här i *Sverige. Är det så vi vill ha det? Ja det kan man tro när kommunerna nu börjat bygga s k ”barnboenden” för funktionsnedsatta barn för att på så sätt minska kostnaderna för...

Hyckleriets mästarinna

Miljöpartiets Isabella Löfvin har återigen visat att hennes miljöengagemang bara består av luft och tomma krav. Ännu en gång har hon visat att hennes krav på oss andra svenska medborgare bara gäller oss inte henne själv. Nu har hon lyckats med konststycket att under...

Inte partiansluten??

I sin insändare menar ”inte partiansluten” att i filmen, om den socialdemokratiska regeringens agerande under 2:a världskriget,som visas på Yuo tub innehåller faktafel. så han uppmanar därför läsarna att inte tro på den. Själv har jag inte sett filmen,...

Det hysteriska fälttåget

Som vanligt har Kata Nilsson lyckats hitta en anledning till kritik av SD.Hon börjar visserligen med att berätta om utbrytarna från SD, de sk Afs som höll ett torgmöte i Piteå i början av veckan. Därefter ägnar hon resterande ledarutrymme till att beklaga sig över SDs...

Historieförfalskare

Den tillrättalagda historiebilden För oss som började vår skolgång efter andra världskrigets slut  fick en minst sagt anpassad bild av verkligheten under kriget. Varken våra historieböcker eller lärare tog upp den skamliga politik som vår dåvarande regering bedrev....